SUNET väljer enkätverktyget Artologik Survey&Report

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

SUNET, Swedish University Computing Network, har efter offentlig upphandling valt att erbjuda anslutna organisationer det webbaserade enkätverktyget Artologik Survey&Report. Avtalet innebär att produkten kommer att vara tillgänglig för över 600 000 användare.

”SUNET ger anslutna organisationer inom den svenska forsknings- och universitetsvärlden tillgång till en rad olika datatjänster”, berättar Börje Josefsson, CTO på SUNET. ”Just enkäter är ett viktigt verktyg vid undersökningar, och valet föll på Artologik Survey&Report.”
 
Artologik Survey&Report är ett webbaserat enkätverktyg som erbjuder snabb konstruktion av enkäter och stora designmöjligheter, för att nämna några av fördelarna med programmet.
 
”Ett av kraven var att enkätverktyget skulle vara webbaserat och alltså vara tillgänglig som molntjänst”, berättar Stefan Liström, som drivit projektet åt SUNET. ”Det var också viktigt att tjänsten erbjöd integration av extern autentisering, så att användare kan logga in direkt med ett redan existerande användarkonto från sitt lärosäte. Efter en lyckad pilotfas är tjänsten nu i drift och redo att ta emot fler kunder.”
 
Förutom enkätverktyg innehåller Artologik Survey&Report även en rapportfunktion med många olika typer av diagram och tabeller. Programmet är flerspråkigt.
 
”Det här är en stor och viktig affär för oss, berättar Sören Strömberg, vd på Artisan. Vi har arbetat med webbaserade enkätverktyg i femton år, och detta är kvittot på att vi vet vad som krävs – och även ett bevis för att Survey&Report är det bästa webbaserade enkätverktyget på marknaden.”
 
Läs mer om Survey&Report och dess tilläggsmoduler.
 
Besök SUNET:s webbplats.