Tjänster

På Artisan Global Media har vi lång erfarenhet av att skapa lösningar som på ett enkelt sätt strukturerar och effektiviserar det dagliga arbetet på företag och inom offentlig sektor.

Vår utmaning ligger i att leverera avancerade men samtidigt lättanvända och effektiva IT-lösningar. Ett trollerinummer och en balansakt i ett, skulle man kunna säga. Fast för oss går det på rutin.

Riktigt bra lösningar bygger alltid på ett välfungerande samarbete - aldrig enbart på bra teknik. Att lyssna, förstå och analysera din situation på ett korrekt sätt är grundläggande. Det är också viktigt att vi talar ett språk som är begripligt. För visst kan IT vara svårt att greppa. I alla fall om man pratar med fel person.  

Vi pratar IT så att man förstår. Det blir enklare då.
 

Utbildning

Books and apple

Artisans utbildningar bygger på ett praktiskt och pedagogiskt synsätt för att få människor och verksamheter att fungera tillsammans med våra applikationer. Utbildningar kan genomföras på tid och plats som passar er. Vi kan även anpassa respektive kurs till era behov.
 

Läs mer