Artisan Global Media är ISO 27001-certifierat

Artisan Global Media är certifierat enligt ISO/IEC 27001:2014. Det betyder att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt uppfyller högt ställda globala krav på informationssäkerhet.

Sören Strömberg

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard som visar att man bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationen och skyddar sina informationstillgångar. Målsättningen är att våra kunder skall känna större trygghet med vårt Datacenter och de tjänster som vi erbjuder.

”Att vi är ISO 27001-certifierade visar att vi uppfyller höga krav på informationssäkerhet inom sekretess, integritet och tillgänglighet. Med denna ISO-standard i ryggen blir det lättare att visa att vi lever upp till lagar och krav som den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer. Certifieringen gäller både företagets verksamhet och vårt Datacenter”, säger Sören Strömberg, styrelseordförande på Artisan. 

Det är ett gediget arbete som ligger bakom för att bli godkänd i alla led. Det handlar om att först identifiera och hantera olika typer av information, utifrån en bestämd klassificering och dess intressenter. Man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska riskerna, och säkerställer att det finns både skalskydd och tekniska skydd mot intrång och hot. 

”I och med att vi är certifierade så vet våra kunder att vi håller en hög nivå i vårt säkerhetsarbete. Varje år genomförs en revision för att kontrollera att vi följer rutinerna. ISO 27001 är en hjälp att efterleva GDPR och en viktig kvalitetsstämpel som stöder Artisans mål att ha branschens mest nöjda kunder”, säger Sören.

ISO-certifiering logotype

ISO är en internationell standardiseringsorganisation med över 160 medlemsländer världen över. I Sverige samordnas standardiseringen av SIS, Swedish Standards Institute.

Mer information om ISO-certifiering hittar du via länkarna nedan:
Scandinavian Business Certification
Certifiering.nu
SIS- Swedish Standards Institute