CoursePlan – kursadministrationsverktyget som sparar tid!

288x288_astbox3d_frontright_art13

Med webbaserade Astrakan CoursePlan blir kurshanteringen praktiskt taget självgående. Deltagare sköter själva sina anmälningar och avanmälningar och mejlutskick skickas per automatik tack vare era fördefinierade e-postmallar. Det betyder mindre arbete för administratören – som istället får mer tid för annat.

Vårt webbaserade kursadministrationsverktyg består av två delar: ett administrationsgränssnitt där all kursadministration hanteras, samt en publik webbplats där deltagare kan se, söka och anmäla sig till olika kurser. SAML2-protokollet gör det även möjligt för er att skapa en användarmiljö med single-sign-on.

Eftersom kursledare själva kan ta ut deltagarlistor och registrera närvaro kan administratören spara ytterligare tid. Programmets rapportdel låter er dessutom generera rapporter om bland annat deltagare, kurser och priser, vilket gör att ni på ett enkelt sätt får överblick över alla delar av kursverksamheten.

Läs mer om Astrakan och CoursePlan här