Consentio Ledarskap sparar tid med enkätmallar och föredefinierade rapporter

consentio

Consentio Ledarskap AB har använt Survey&Report sedan början av 2013. De genomför ledarskapsutbildningar och använder bland annat verktyget till 360-gradersenkäter för deltagarna i deras utbildningsprogram.

”Vi arbetar en hel del med enkätmallar och fördefinierade rapporter, och det besparar oss enormt mycket tid och arbete”, säger Malin Johansson på Consentio Ledarskap. ”Enkätverktyget är smidigt med många möjligheter och få begränsningar, och dessutom användarvänligt för de som ska besvara utvärderingarna. För oss var det helt avgörande i vårt val av produkt och leverantör. Våra kunder kan välja att få enkäten via mejl, via brev med länk eller som pappersenkät med möjlighet att skanna in resultatet.”

Med analysfunktionen i Survey&Report kan man bland annat göra medelvärdes- och indexberäkningar på en eller flera frågor. På så sätt går det att på ett enkelt sätt i exempelvis en 360-gradersenkät jämföra omdömen som lämnats av olika grupper av svarande.

”Vi använder analysfunktionen för att räkna ut medelvärde på ett eller flera frågeområden, som exempelvis Organisationsförmåga och Befattningskompetens”, berättar Malin Johansson. ”Samarbetet med Artisan och den support vi fått från vår kontaktperson har överträffat alla våra förväntningar. De ger snabb återkoppling och hittar lösningar när vi kör fast. Vi är otroligt glada över att ha valt Artisan som vår leverantör.”


Läs mer om Consentio Ledarskap på deras webbplats: ledarskap.se

Här finner du ytterligare information om vårt enkätverktyg Survey&Report