Flexibel prissättning med EZbooking

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_EZ.png [27kB png]

Vårt bokningsprogram erbjuder möjligheten att använda dig av olika prissättningsmodeller för dina objekt. Du kan också välja att ha skilda priser för olika organisationer, användare och objekt.

De sex olika prismodellerna i EZbooking låter dig vara flexibel i din prissättning och de olika modeller som kan användas är:
  • Priser sätts manuellt per bokning
  • Enhetspriser – bokningen kostar en specifik summa, oberoende av hur lång bokningen är
  • Pris per timme
  • Pris beroende på bokningens längd – timpris, timpris från 4 timmar, timpris från 8 timmar
  • Pris beroende på bokningens längd – timme 0-4 har ett pris, timme 5-8 ett annat, och timmar 8 och upp har ett tredje
  • Priser används inte
Förutom prismodeller finns det en mängd objektinställningar som du kan göra i EZbooking: ange öppettider, scheman och servicetider, e-postinställningar för manuella och/eller automatiska utskick, för att nämna några.

Här kan du läsa mer >>