Survey&Report: Skapa utskick för att presentera din enkät, påminna respondenterna och tacka dem som svarat

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

Kommunikation ska vara enkel och därför har vi gjort utskicksfunktionen i Survey&Report smidig och lättanvänd. Du kan göra olika typer av utskick och utforma dem helt enligt dina önskemål.

Att arbeta med olika typer av utskick kan höja deltagandet i dina enkäter. Med Survey&Report skickar du e-postutskick med utseende och innehåll som du själv bestämmer, och du avgör även hur många utskick som ska göras.

I det allra första utskicket kan det vara bra att presentera din enkät, och här infogas lämpligen också enkätens URL. Detta utskick går ut till alla respondenter, även de som tillkommer senare. För att se till att svarsfrekvensen blir hög, kan du också skapa ett obegränsat antal påminnelser där de respondenter som inte svarat ombeds att göra så efter, till exempel, tre dagar, en vecka och två veckor. Programmet håller reda på vilka som ännu inte har besvarat enkäten, och det är endast dessa som får påminnelsen.

När enkäten är avslutad vill du kanske tacka de som tog sig tid att besvara den och programmet registrerar automatiskt vilka detta ska skickas till. Det är från programmet även möjligt att skicka e-post till andra adresser än endast respondenterna.

Här kan du läsa mer om utskick i Survey&Report >>