HelpDesk: Skicka automatiskt kopia av inkommande e-post till din mejlbox

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

För supportarbetare som inte hela tiden arbetar inne i HelpDesk kan det vara skönt att slippa behöva gå in i programmet för att se om nya meddelanden kommit in från supportkunder. I vårt supportprogram finns en inställning som gör att en kopia av e-postmeddelanden som skickas till ärendet automatiskt skickas till ärendeoperatörens egen inbox.

Genom att använda inställningen för att vidarebefordra inkommande e-post och meddelanden även till ärendeoperatörens eget e-postkonto, säkerställer ni att ingen information missas, att inget ”blir liggande” och att ni snabbt kan återkoppla till berörda parter.

Vill ni att ärendeoperatörer ska ha koll på ärendelistan även när de inte är inloggade i HelpDesk? Läs mer här >>