Gör mer med TIME

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_TIME.png [27kB png]

Med hjälp av våra olika tilläggsmoduler kan du anpassa TIME så att det bättre passar just dina behov.

Med tilläggsmodulen TIME-LDAP kan du använda din befintliga katalogtjänst för att undvika dubbeladministration av användaruppgifter och skapa ett "single-sign-on" i systemet.

Du kan exportera löneunderlag från TIME-Salary Export, och TIME-Flex håller ordning på både flextid och övertid. Mer information om våra tilläggsmoduler hittar du på vår webbplats.

Läs mer här