Affärsidé

Vår övergripande affärsidé är att skapa funktionella informationslösningar i globala medier.

Globe and computer mouse

Artisan bedriver egen programutveckling och konsultverksamhet inom Internetteknologin. Målsättningen är att skapa funktionella informationslösningar som förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser inom industri och offentlig sektor.

En viktig strategi är att tillvarata Artisans kompetens och utvecklade programkod genom att produktifiera lösningarna till programvaror för en större marknad genom varumärkena Artologik och Astrakan. Med Internetteknologi skapas programvaror som kan användas av vem som helst utan speciell teknisk kunskap, för att samla information och interagera med kollegor eller kunder på en webbplats eller ett intranät.

Målsättningen med programvaruserierna Artologik och Astrakan är att skapa webbaserade programvaror som förenklar och effektiviserar verksamhetsprocesser på en global marknad.

En central del i affärskonceptet är Artisans webb- och ASP-hotell. Våra hostingtjänster har varit en viktig del av vårt kundservice-koncept sedan starten. Målsättningen är att erbjuda datorkraft via globala medier.