Region Gotland: Med pappersenkäter når vi alla målgrupper

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

Hur gör man om man med en enkät vill nå en målgrupp där datortätheten är låg, eller om man vill att enkäten ska besvaras på en plats där det inte finns tillgång till datorer? Region Gotland har använt Survey&Report i många år, och för dem har funktionen Pappersenkät blivit ett sätt att nå de målgrupper som föredrar att besvara enkäter på papper.

”Möjligheten att skapa pappersenkäter är något som väger tungt för oss som arbetar med målgrupper där en stor del av respondenterna saknar dator eller e-postadress”, berättar Ulf Bendelin på Region Gotland. ”Vi vill kunna nå alla invånare – även de målgrupper där många saknar dator eller e-postadress – och har bland annat skickat ut en stor pappersenkät som gick till respondenter som var 65 år eller mer. Svarsfrekvensen för enkäten var 52 % och vi har uppfattat det som att denna grupp är mer benägen att besvara en pappersenkät än en webbenkät.”

Med Survey&Report går det att skapa pappersenkäter både för publika enkäter och för respondentenkäter. Besvarade enkäter scannas in till PDF:er som sedan analyseras automatiskt av programmet.

”Vi använder oss också av pappersenkäter då vi vill nå besökare på, exempelvis, bibliotek eller badhus”, säger Ulf Bendelin. ”Det bästa med Survey&Reports pappersenkäter är att de är så enkla att skapa – och att man kan kombinera dem med webbenkäter, så att respondenterna kan välja det sätt som passar dem bäst. Vi är väldigt nöjda och kommer framöver att använda funktionen i ännu fler sammanhang.”

Funktionen Pappersenkät ingår i tilläggsmodulen SR-Advanced Survey, som du kan läsa mer om här.