Koppla ert telefonsystem till HelpDesk

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Vi får ofta frågan om huruvida det är möjligt att göra en koppling mellan ett telefonsystem och HelpDesk. Svaret på frågan är ”ja”, under förutsättning att man använder ett telefonsystem som stödjer koppling till ett externt program. Att koppla telefonsystemet till HelpDesk är enkelt och gör er support ännu mer effektiv.

Under Administration > Programinställningar > Direktlänkar finner du information om hur du länkar till sidor inne i HelpDesk, och hur man anger respektive parameter. Exempelvis går det att bestämma att menyalternativet Nytt ärende ska öppnas upp vid nytt inkommande samtal. Vill du att programmet gör en automatisk sökning efter användaren genom telefonnumret går även det att ange som parameter i inställningarna.

Nu när du bestämt vilka parametrar som ska användas går du in i inställningarna för ert telefonsystem och skriver in den URL som ska gälla som mål för inkommande samtal. Bekräfta, och sedan är det klart.

Så där! Nu har du kopplat telefonsystemet till HelpDesk.

Har du frågor om telefonkoppling till HelpDesk – eller något annat – är du självklart välkommen att kontakta oss