IPv6 hos Artisan Global Media

Globe and computer mouse

För att kunna erbjuda våra kunder en utökad och framtidssäkrad tillgänglighet har vi nu infört IPv6. Detta internetprotokoll används parallellt med IPv4.

IPv4 och IPv6 kan inte kommunicera med varandra och trots att allt tyder på att de båda standarderna kommer att samexistera under lång tid framöver, kommer IPv6-trafiken i vissa delar av världen – främst i Asien – att vara den dominerande. För att säkra tillgängligheten för användare av de båda standarderna är det därför nödvändigt för myndigheter, organisationer och företag att ha stöd för dem båda.

Vill du veta mer om IPv6 finner du ytterligare information på Post- och telestyrelsens webbplats. Du är även välkommen att kontakta oss.