HD-Advanced: Förenkla arbetet med Quick case

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Har er support ärenden som kan avslutas så snart de registreras, men som ni ändå vill ha in i systemet för att få korrekt statistik? Genom att använda funktionen Quick case i Artologik HelpDesk gör ni det möjligt att snabbt hantera denna typ av ärenden, samtidigt som er statistiska data förblir komplett.

Funktionen Quick case är en del av tilläggsmodulen HD-Advanced och den gör det möjligt att skapa så kallade Quick case-ärenden, där en stor del av informationen är förifylld. Det innebär att supportpersonalen som tar emot ärendet snabbt kan registrera och avsluta det.

Ni kan skapa så många olika Quick case-mallar som ni önskar och i dem specificera vilken information som ska anges vid registrering. Endast de fält och den information som administratören anger kommer att visas vid registreringstillfället.

Så snart all information är ifylld kan ärendet avslutas, och ni kan få ut ett korrekt statistiskt underlag över inkomna supportärenden utan att behöva lägga onödigt mycket tid på dem.

 

Läs mer om tilläggsmodulen HD-Advanced här