Gå på djupet med Grupperingsrapport

aggregate_report

I tilläggsmodulen SR-Advanced Report finns möjlighet att skapa Grupperingsrapport; en rapporttyp som är mycket användbar för er som kontinuerligt genomför undersökningar. Rapporttypen går snabbt att skapa och är ett vasst instrument som låter er generera sammanställningar av enkätresultat och göra jämförelser för att skönja trender och tendenser bland er målgrupp, vare sig det är studenter, kunder eller anställda.

Standardversionen av Survey&Report innehåller en mängd rapporttyper som låter er presentera era undersökningar på bra och lättöverskådliga sätt. För er som kontinuerligt genomför undersökningar kan det emellertid vara extra fördelaktigt att presentera sammanställningar eller jämförelser. Det är för dessa ändamål vi har skapat Grupperingsrapport, som är en del av tilläggsmodulen SR-Advanced Report.

Grupperingsrapporten låter er ställa upp en tabell där resultaten från olika undersökningar visas. Denna tabell kan grupperas helt enligt era önskemål, exempelvis efter respondentkategori, enkätkategori eller tidsperiod, för att visa en sammanställning av resultatet. Det är även möjligt att se svarsfrekvensen, antingen på samtliga respondenter eller filtrerade på en viss grupp. När rapporten är färdig kan ni skriva ut den eller spara den som en Excel-fil.

I tilläggsmodulen finns även funktionen Rapportläsare. En rapportläsare får behörigheten på en undersökning tilldelad sig, antingen manuellt eller via de respondentkategorier man är kopplad till. Genom att koppla rapportläsare till Grupperingsrapporten kan exempelvis en avdelningschef få se en sammanställning av resultatet för sin avdelning, samt totalen för att kunna jämföra sin avdelning med företaget som stort.

Här kan ni läsa mer om tilläggsmodulen SR-Advanced Report