HelpDesk: Spara tid med flexibla ärendeformulär

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Artologik HelpDesk erbjuder er möjligheten att skapa specifika ärendeformulär med anpassade frågor och standardsvar per objekt. Det gör att en stor del av den information som supporten behöver kan hämtas in direkt, vilket i sin tur underlättar och sparar tid.

Genom att samla in information om ärendet redan vid registreringstillfället, kan supportpersonalens arbete snabbas upp. Ärendeformulären kan göras unika för varje objekt som supporten handhar och innehålla frågor som preciserar både ärende och problemställning. Hur många frågor som formuläret ska innehålla bestämmer ni själva.

Förutom objektspecifika frågor kan standardsvar knytas till de olika objekten. Dessa standardsvar kan sedan användas i lösningsfältet, i åtgärder och i de e-postmeddelanden som supporten skickar till den person som ärendet registrerats för. Vill man kan filer också bifogas till dessa svar.

Här finns mer information om hur du kan arbeta med Artologik HelpDesk