Survey&Report: Skapa automatisering med tilläggsmodulen SR-Evaluate

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

Tilläggsmodulen SR-Evaluate gör det möjligt att automatisera enkätkonstruktion, datainsamling och utvärdering. Automatiseringen innebär att stora organisationer med återkommande utvärderingar kan spara en massa tid, eftersom endast ett fåtal förberedande steg då sköts manuellt.

Med SR-Evaluate skapar du bland annat ett automatiserat enkätflöde – från skapande till datainsamling och utvärdering. Med enkät- och rapportmallar anger du vilka frågor som ska finnas med och hur rapporterna ska se ut när datainsamlingen är färdig. Schemaläggning gör att du kan bestämma när dina enkäter ska gå ut, och med respondentimporten anger du vilka enkäten ska gå ut till.

Anpassningen är individuell och unik för varje kund och hur själva automatiseringen ser ut beror på vilka behov och förutsättningar ni har. På vår webbplats kan ni se hur automatiseringen som vi gjort för en av våra kunder ser ut. Läs mer här >>