Survey&Report: Använd bilder för att tydliggöra dina frågeställningar

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

En bild säger mer än tusen ord och när du skapar enkäter i Survey&Report kan du på ett enkelt sätt infoga bilder vid dina frågor.

Att använda bilder i enkätverktyget Survey&Report är smidigt – så här gör du:

•    För att infoga bilder vid frågetitel och svarsalternativ klickar du på ikonen som öppnar editorn, och väljer sedan de filer som ska användas från bildarkivet.

•    Bilder som ska placeras vid sidan av eller under enkätfrågan infogas i designblock, som du kan skapa under fliken Design. Välj var du vill ha ditt designblock och den bild som ska infogas från bildarkivet. Här kan du även välja att infoga video eller textruta.

I instruktionsvideon nedan kan du se hur du går tillväga.