Artologik: Kryptering med SSL

all_largeprodbox_horizontal_art13

När du använder program från oss har du möjlighet att kräva att de som ansluter sig till det gör det via en så kallad https-anslutning. Att använda en https-anslutning innebär att överföringen mellan webbservern och webbläsaren krypteras med hjälp av tekniken SSL (Security Sockets Layer).

Att ha en högre säkerhet kan vara lämpligt om du handhar känslig information och/eller personuppgifter. Genom att använda SSL krypteras dina data och avlyssning av trafiken försvåras.

Observera att en https-anslutning kräver att webbservern där programmet är installerat har ett certifikat utfärdat för aktuell domänadress. Det innebär att du själv måste skaffa ett certifikat via en auktoriserad utfärdare om du har köpt programmet av oss. Du som har tecknat hyresavtal behöver däremot inte skaffa något certifikat, eftersom programmet då ligger på Artisans server – där Artisan tillhandahåller certifikatet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!