Artologik HelpDesk: Med Bevakning och Påminnelse har ni alltid koll på ärendena

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Vill du ha koll på nya ärenden, även när du inte har ärendelistan uppe i browsern? Genom att aktivera e-postpåminnelse meddelas du när nya ärenden inkommit för de objekt som du har valt. Det är även möjligt att skapa bevakning av ärendelistan, vilket innebär att ett popup-fönster öppnas när ett nytt ärende eller e-postmeddelande inkommer, eller då ärenden på andra sätt redigeras.

Du väljer enkelt de ärendeoperatörer som ska få påminnelse när ärenden för de valda objekten kommer in till supporten, samt när de ska få denna påminnelse – till exempel så snart ärendet inkommer, efter en halvtimme ifall ärendet fortfarande inte är taget, eller kanske efter två timmar. Här går det även att ange en hierarki för påminnelserna, där ärendeoperatör X meddelas efter en viss tid, ärendeoperatör Y lite senare (ifall ärendet inte tagits om hand), och Z då ytterligare tid passerat.

För att inte vara bunden vid ärendelistan, kan ärendeoperatören också aktivera web alert för bevakning av nya ärenden. Inställningen gör att ett popup-fönster visas då nya ärenden och e-postmeddelanden inkommer och ärendeoperatören kan härifrån välja att gå till ärendelistan eller nollställa och ignorera den. Klicka på knappen Bevakning i övre högra hörnet i ärendelistan för att göra dina inställningar.

För dig som har tilläggsmodulen HD-Advanced finns det möjlighet att låta påminnelser baseras på SLA. I ett SLA (Service Level Agreement) anges tidsgränser för när ett ärende ska tas om hand, besvaras respektive avslutas. Påminnelserna kan skickas i förhållande till dessa tidsgränser, till berörd ärendeoperatör, supportgrupp eller objektansvarig. Här kan du läsa mer om vad som ingår i tilläggsmodulen >>