Artologik HelpDesk: Visa FAQ vid registrering av ärende

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Ofta är en stor del av de frågor som supporten mottar återkommande. I er FAQ (Frequently Asked Questions) kan ni samla dessa frågor, men det är inte alltid lätt att få kunderna att självmant söka efter informationen här. Därför har vi nu gjort det möjligt för er att, innan ärenden registreras, automatiskt hänvisa kunderna till FAQ-listorna för det valda objektet.

Genom att använda FAQ-funktionen på detta vis kan ni på ett mer handfast sätt se till att kunderna ser om svaret på deras fråga redan finns sparad. Att använda FAQ:n innebär att de ges möjlighet att på ett snabbare och smidigare sätt få svar på sin fråga, samtidigt som er support avlastas.

Inställningen görs per objekt med några få steg och ni väljer själva ut de objektspecifika frågor som ska visas i den lista som kunden hänvisas till. Om inga val görs visas samtliga FAQ-frågor för objektet.

Se instruktionsvideon nedan om hur du gör för att visa FAQ vid registrering av ärende.