Survey&Report: Byt språk i förhandsgranskningsfönstret

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

När du vill förhandsgranska dina flerspråkiga enkäter kan du byta språk direkt i förhandsgranskningsfönstret, vilket innebär att du snabbt kan se hur dina enkäter ser ut på de olika språken.

Om du vill att andra ska se enkäten innan du avslutar konstruktionen, kan du skicka förhandsgranskningslänken till dem.

I förhandsgranskningen kan du också se hur dina frågor kommer att presenteras i den mobila enkätvyn.

Här kan du läsa mer om enkätkonstruktion i Survey&Report >>