Vem gör vad i dina projekt

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_EZ.png [27kB png]

Med den här tilläggsmodulen kan du skapa projekt inuti dina bokningar i EZbooking. Du kan se hur många som bokar en viss utrustning, när och för vilket projekt.

Om du kopplar kostnadsställe till varje bokning kan du använda det till fakturering och det går också att säkerställa att enbart verifierade kostnadsställen kan väljas vid bokning.

Med EZ-Project kan du också skapa noggranna rapporter baserade på projektinnehåll, som till exempel projektnummer, kostnadsställe eller projektledare.