EZ-Project

Vill du registrera dina bokningar på olika projekt? Tilläggsmodulen EZ-Project ger dig denna möjlighet. Den ger dig en översikt i vilka projekt som en specifik utrustning används mest.

Du kan också basera priset på en bokning beroende på vilket projekt bokningen är kopplad till. 

Bestäm vilken användare och vilken information som ska vara kopplad till varje projekt och om du vill basera bokningspriset till projektet det är kopplat till.

Lägg till nya projekt till dina användare, eller låt dem registrera nya projekt själva, dina projektadministratörer får ett meddelande när ett projekt är tillagt och kan aktivera eller neka det nya projektet.

Med den flexibla fakturarapporten kan du se tid och kostnad för till exempel projekt, kostnadsställe eller projektledare och exportera till Excel för vidare hantering i ditt ekonomisystem.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om EZ-Project