EZbooking

Artologik EZbooking är ett användarvänligt, pålitligt och webbaserat program för bokning av lokaler, utrustning, personer ... och annat.

200x200_artBox3D_frontLeft_Art13_EZ.png [28kB png]

Med webbaserade EZbooking har du full kontroll över organisationens alla bokningar. Dubbelbokningar av lokaler och utrustning är klassiskt grus i de flesta organisationers maskineri. Resultaten är alltid irritation och försämrade relationer.

När vi skapade det webbaserade programmet EZbooking var därför ett vattentätt skydd mot just dubbelbokningar en viktig ledstjärna i arbetet. Enkel hantering och överskådlig grafik var andra självklara krav på bokningsprogrammet.