Survey&Report

Som man frågar får man svar. Och som man behandlar svaren får man resultat!

200x200_artBox3D_frontLeft_Art13_SR.png [31kB png]

Survey&Report är ett enkät- och utvärderingsprogram som hjälper dig att få ordning på frågorna, svaren och resultatet. Företag och organisationer som vill ha en kundorienterad och användarinriktad produktutveckling måste ständigt ställa frågor till kunderna och användarna. Enkäter och utvärderingar kan naturligtvis ske på konventionellt sätt med brev, ett A4-formulär och ett svarskuvert. Men du vet också vilken svarsfrekvens den typen av kundkontakter ger.

Survey&Report är webbaserat och kan tas hem av alla som har webbläsare och programmet ger dig tillgång till en modern, interaktiv modell för enkäter och utvärderingar – direkt i din webbläsare.