HelpDesk

Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten.

200x200_artBox3D_frontLeft_Art13_HD.png [27kB png]

Artologik HelpDesk är verktyget som utan tvekan ökar supportpersonalens resurser i hanteringen av interna och externa supportfrågor. Bra supporthantering skapar goda kundrelationer, vilket också gör det roligare att jobba med supportärenden.

HelpDesk gör personalen oberoende av telefontider och ständiga anteckningar. Den som söker support kan själv skriva in sina frågor direkt via webben. Frågorna läggs in i databasen eller i en FAQ där vanliga frågor och svar presenteras. Kunskaperna från redan lösta problem kan således återanvändas och frågorna behöver inte besvaras fler än en gång. 

Win-win, eftersom både supportpersonal och kunder blir nöjda!
 
Här kan du läsa mer om HelpDesk