Besök av riksdagsledamot

Monica Haider Lovisa Alm

Riksdagsledamoten Monica Haider (t.h.) och medarbetare Lovisa Alm (t.v)

Riksdagsledamoten Monica Haider kom på besök till oss på Artisankontoret. Monica och hennes medarbetare Lovisa Alm fick veta mer om Artisan som företag och en djupare beskrivning om vår verksamhet.

Monica var speciellt intresserad av företagets internationella marknad och vi pratade en del om vår närvaro på den europeiska marknaden, framförallt den tyska och franska. Sören Strömberg, Artisans VD, berättade även om Australien, som har vuxit fram som en betydande marknad i år. 

"Trots de ibland långa avstånden mellan länderna eftersträvar vi en nära kundrelation, men faktum är att vi inte har så många personliga kundmöten. Vi använder oss mycket av videokonferenser istället för att resa långa sträckor, det ligger i linje med vår miljöpolicy. Jordens resurser är inte oändliga och vi försöker dra vårt strå till stacken. Men ibland blir det förstås nödvändigt med resor ändå", säger han.

"Det var mycket intressant att höra att Artisan arbetar så globalt, att de har kunder över hela världen, det kände jag inte till," säger Monica.

Några olika kundcase presenterades också, till exempel SUNET Survey, Swedish University Computer Network, som omfattar ca 40 universitet och högskolor och runt 60 forskningsorganisationer och museum. Universitet inom SUNET använder sig av Artologik Survey&Report för att bland annat skapa enkäter och rapporter.  

Monica och Lovisa fick även se vår inspelningsstudio, som vi använder för att skapa produktvideos på fem olika språk för Artologikserien.

Läs mer om våra program 
Läs mer om Sveriges Riksdag