Spara tid med rapportmallar

Artologik Survey&Report

Spara massor med tid genom att använda rapportmallar i vårt enkätprogram Survey&Report!
Du behöver bara skapa mallarna en gång, sedan kan programmet sköta resten när du behöver en ny rapport.

Skapa dina rapporter baserade på olika mallar för innehåll och design, det finns upp till 25 kombinationer av tabeller och diagram att visa för varje frågetyp. Du kan välja exempelvis stil, etiketter och skala. Det finns också inställningar för statistik- och frekvenstabeller, som till exempel innehåll, procentuträkning och antal decimaler. Med temamallar kan du göra rapportmallar som automatiskt matchar din företagsprofil.

Om du använder en enkätmall så kan du knyta skräddarsydda rapporter till din mall.
Då kan programmet på egen hand ta fram färdiga rapporter, helt enligt dina önskemål.