Artisan Global Media är ISO 27001-certifierat

ISO 27000

Artisan ISO 27001-certifierade enligt ISO/IEC 27001:2014. Det betyder att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt uppfyller högt ställda globala krav på informationssäkerhet.

”I och med att vi är certifierade så vet våra kunder att vi håller en hög nivå i vårt säkerhetsarbete. Varje år genomförs en revision för att kontrollera att vi följer rutinerna. ISO 27001 är en hjälp att efterleva GDPR och en viktig kvalitetsstämpel som stöder Artisans mål att ha branschens mest nöjda kunder”, säger Sören Strömberg, VD på Artisan Global Media.