EZ-TimeLog

Tilläggsmodulen EZ-TimeLog låter dig importera faktisk använd tid till EZbooking, vilket gör det möjligt att se fakturaunderlag för den tid användare har använt det bokade objektet.

Läs mer om EZ Timelog (PDF)