ARTOLOGIK-serien

Artologik är en produktserie med smarta, webbaserade program, utformade med kunders behov i centrum och därför lika funktionella och flexibla som enkla att använda.

Produkterna i Artologikserien kännetecknas av att de är enkla att lära, lätta att förstå och effektiva att använda. Vi lägger stor vikt vid att skapa enkelhet för användaren, utan att göra avkall på avancerade funktioner.

Med tanke på vår globala värld är alla program anpassade för flera språk. Med Artologikprogrammen möjliggörs arbete med samma dokument på olika håll i världen där varje part använder sitt eget språk. Programmen finns på svenska, engelska, franska, spanska och tyska - samtidigt.


HelpDesk

200x200_artBox3D_frontLeft_Art13_HD.png [27kB png]


HelpDesk är ett webbaserat supportprogram som förenklar och effektiviserar intern och extern support, service och ärendehantering. All information samlas på ett ställe och det gör att kunskap och erfarenhet som finns i organisationen kan utnyttjas på ett ännu bättre sätt. Programmet har smidiga funktioner som FAQ, delegering, kunskapsdatabas och SLA.


Survey&Report

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]


Survey&Report är ett avancerat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa enkäter och utvärderingar som du själv kan bestämma designen på. Med bara några få klick har du också din skräddarsydda rapport klar och du kan välja hur den ska presenteras: på er webbplats, som PDF-fil, som Word-dokument eller PowerPoint.


EZbooking

200x200_artBox3D_frontLeft_Art13_EZ.png [28kB png]


EZbooking är ett webbaserat bokningsprogram som hjälper er att få ordning på alla era interna bokningar. Programmets kalendrar ger en perfekt överblick och det är enkelt att se beläggningsgraden på olika objekt. Bokningsuppgifterna är centraliserade och därmed alltid aktuella, och en mängd olika rapporter – bland annat fakturaunderlag – skapas med bara några klick. För att ingen bokning ska missas kan bokningarna exporteras till en extern kalender, som exempelvis Outlook.


ProjectManager

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_PM.png [26kB png]


ProjectManager ger er kontroll över alla projekt, från planering till redovisning. Eftersom all information är samlad på ett ställe kan samtliga inblandade hela tiden se hur man ligger till och kommunikationen förenklas. På ett enkelt sätt skapas löne- och fakturaunderlag och det är smidigt att generera rapporter för uppföljning och utvärdering.


TIME

200x200_artBox3D_frontLeft_Art13_TIME.png [28kB png]


TIME är ett användarvänligt program utformat för enkel och kontinuerlig tidrapportering som låter dig göra din tidsredovisning var du än befinner dig. Välj hur detaljerad informationen ska vara och registrera material och tid på en gång. På så sätt får du koll på hur projekten fortskrider och har smidiga underlag för bokföring.


WebPublish

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_WP.png [28kB png]


WebPublish är publiceringsverktyget som förenklar webbpublicering på intranät, extranät och internet. Mallar gör att många kan dela på jobbet och redigera innehåll, utan att förändra utseendet på webbplatsen. Programmet är användarvänligt, flerspråkigt och anpassat för sökmotoroptimering.