Förvaltningstjänster

Artisan erbjuder kunder som köper utvecklingsprojekt möjligheten att teckna förvaltningsavtal.

Support

Målsättningen med förvaltningserbjudandet är:

  • Säkra och stabila applikationer
  • Hög tillgänglighet
  • Snabb anpassning utifrån verksamhetsbehov
  • Säkra kompetens och erfarenhet på projektet
  • Vidareutveckling

Artisan har under 15 års tid byggt upp en supportorganisation med syfte att dels ge support för våra Artologik-produkter, dels ge support för kunder med förvaltningsavtal gällande speciella projekt. Genom att samordna denna support kan vi hålla hög kvalitet. 

Förvaltningstjänsten innehåller både teknisk support och förvaltning. Support erbjuds genom Artisans egen Service-Desk, där kvalificerad personal hanterar alla kundens incidenter och problem. Service-Desken är tillgänglig under normal kontorstid 8.00-17.00. Vid stor belastning finns möjligheten att förlänga öppettider. Support ges både på svenska och engelska. 

Förvaltningsdelen innebär att Artisan på ett aktivt och strukturerat sätt, via processer, hanterar anpassningar och vidareutveckling. Vi säkerställer processer för att kontrollera och bevara systemets konfiguration. Detta för att man t.ex. på snabbast möjliga sätt ska kunna återställa ett system efter en krasch eller snabbt kunna svara på hur en förändring av konfigurationen påverkar systemet. För att hantera systemförändringar på ett strukturerat och ordnat sätt, arbetar vi via våra konsultprocesser. Då kan vi se till att alla begärda ändringar hanteras på samma sätt och att rätt personer bedömer huruvida ändringen ska genomföras. 

För kunden innebär förvaltningstjänsten möjliga kostnadsbesparingar, då man säkrar tillgång på sin applikation. Kunden får ett helhetsgrepp om sin tekniska support, användarsupport, konfiguration och anpassningar av systemet. Att låta Artisan sköta förvaltningen ger er många fördelar. Kunden får full kontroll över tillgänglighet, kvalitet och kostnad. Tillgängligheten på applikationerna höjs och ni kan frigöra resurser, både i form av personal och kapital. 

I samband med leveransgodkännande av ett projekt, tecknas även ett förvaltningsavtal.