Franska handikappidrottsförbundet: Survey&Report innebar att alla våra medlemmar kunde göra sin röst hörd

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

När Franska handikappidrottsförbundet (FFH) började leta efter ett enkätverktyg testades många olika produkter, men det visade sig att bara ett verktyg stödde talsyntes – artificiellt tal skapat av datorer – och det var Artologik Survey&Report.

FFH är en stor organisation med 1 079 klubbar och 111 regionala föreningar. När beslut togs om att genom en enkät ta del av samtliga medlemmars tankar och åsikter kring bland annat FFH:s framtida arbete, började man leta efter ett enkätverktyg – och valet föll på Artologik Survey&Report.

”Vi ville hitta ett program som gjorde enkäterna tillgängliga för alla våra medlemmar”, säger Bernard Courbariaux, styrelseordförande för Observatoire Du Handicap, en del av FFH. ”Många enkätverktyg påstods vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar, men stödde inte talsyntes – vilket ju är ett villkor för att synskadade ska kunna delta i undersökningar. Det gjorde emellertid Artologik Survey&Report.”

Artologik Survey&Report är ett webbaserat enkätverktyg, och det utvecklas och säljs av Artisan Global Media.

”Att arbeta med ett webbaserat enkätverktyg var viktigt för oss, eftersom internet är det vanligaste kommunikationsmedlet för personer med funktionsnedsättning”, säger Bernard Courbariaux. ”Nu när enkäten är avslutad kan vi konstatera att antalet svar vida översteg våra förväntningar, och succén beror till stor del på enkätens tillgänglighet. Vi är mycket nöjda!”

”Samtliga Artologik-produkter ska uppfylla kravet på WCAG 2.0”, säger Sören Strömberg, VD på Artisan Global Media. ”Att göra våra program tillgängliga för alla är viktigt för oss och det här visar att de inte bara är det på papperet, utan också i verkligheten.”

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en uppsättning riktlinjer som syftar till att göra webben och dess innehåll tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning. Läs mer om riktlinjerna på W3C:s webbsida.