Enkätfilter – det enkla sättet att samla den data du behöver!

Logo BBS12 neu

BBS Handel i Hannover är en yrkesskola med 3 000 studenter som regelbundet genomför student- och lärarenkäter med Artologik Survey&Report. De enkäter som syftar till att ge lärarfeedback innehåller frågor om samtliga 80 lärare, men tack vare filter ser studenterna enbart frågor om de lärare som undervisar på deras kurser.

“Vi använder Survey&Report som ett verktyg för kvalitetsmätning och kvalitetskontroll på skolan“, säger Michael Wörner, ansvarig lärare på BBS Handel. “Enkäter till studenter, professorer och samarbetsföretag genomförs kontinuerligt med hjälp av programmet. Det faktum att det låter oss skapa och analysera enkäter på ett så flexibelt sätt, och därmed gör det möjligt för våra elever att ge anonym feedback till sina lärare, var det som fick oss att välja Artologik Survey&Report.“

Det är även möjligt att ange att två eller flera frågor ska utgöra villkor: Har du svarat att du är kvinna och bor i Sverige får du se andra frågor än den kvinna som angett att hon bor i Storbritannien, t ex. Man kan också bestämma alternativa sätt att uppfylla filter, där en viss fråga visas om man har svarat att man är född i Sverige eller bor i Sverige för tillfället.

Artologik Survey&Report låter dig också skapa filter som anger vilka svarsalternativ som ska vara tillgängliga på en fråga. Det innebär exempelvis att du som svarat att du deltagit på en konferens i Stockholm endast får se namnen på de som föreläst i just Stockholm på frågan ”Vilken föreläsare uppskattade du mest?”.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med filter? I Survey&Reports hjälptexter, manual och produktblad finner du ytterligare information. Självklart är du även välkommen att kontakta oss!

Läs mer om Survey&Report här!

Besök gärna BBS Handels webbplats: www.bbs-handel.de