Web service effektiviserar ärendehanteringen

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Du vet väl att Artologik HelpDesk har stöd för användning av Web service? Detta gör det möjligt för externa system att kommunicera med vårt supportprogram, vilket i sin tur innebär att ni kan skapa en ännu smidigare och mer dynamisk ärendehantering.

Genom att låta system som stödjer Web service kommunicera skapas förutsättningar för automatisering och förenkling av er ärenderegistrering. Många funktioner i HelpDesk kan anropas och användas för att hämta och lämna data. Här är några exempel på vad du kan göra med hjälp av vår Web service:

•    Automatiskt skapa ärenden från formulär på en extern webbplats.
•    Skapa en integrering mot exempelvis kundsystem, vilket avlastar administrationen i programmet.
•    Uppdatera ärenden från andra system.
•    Publicera ärenden och ärendeinformation på andra platser.
•    Låta aktiva system registrera händelser och automatiskt skapa ärenden när fel inträffar.

Kontakta oss gärna
för fler exempel på hur ni kan använda Web service tillsammans med Artologik HelpDesk.