Medarbetarundersökningar för ökad lönsamhet

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

Sambandet mellan medarbetares engagemang och företags lönsamhet är väldokumenterat. Genom att utföra medarbetarundersökningar identifierar ni områden där extra insatser och fokus behövs och kan också få en ökad insikt om bland annat trivsel och entusiasm bland de anställda.

Genom att erbjuda de anställda möjlighet att uttrycka åsikter om deras arbetssituation kan ni nå värdefulla kunskaper som hjälper er att prioritera rätt i företaget.

Survey&Report låter er skapa anonyma enkäter för alla typer av frågeställningar och ni kan i realtid se svarsstatistik för de olika avdelningarna i företaget. Verktyget ger er även möjlighet att skicka ut enkätinbjudningar och påminnelsemejl. När enkäten är avslutad ger rapportverktyget er svaren på ett tydligt och lättöverskådligt sätt.

Här kan du läsa mer om vårt enkätverktyg