DTU Cen: EZbooking ger oss en mer effektiv användning av våra mikroskop

dtu cen a

DTU Cen, Centrum för elektronnanoskopi, är en del av Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Det är en självständig avdelning som inhyser 7 elektronmikroskop – alla tillgängliga för studier i materias egenskaper av forskare och studenter i Danmark och andra delar av världen. Effektivt nyttjande av mikroskopen kräver ett lättanvänt bokningssystem med kraftfulla rapportegenskaper och ett mycket flexibelt sätt att ange bokningsvillkor för individer och grupper. Det fann DTU Cen i EZbooking, som de använt sedan 2010.

”Med över 200 registrerade användare är det viktigt att DTU Cens tillgångar inte bara är disponibla, utan vi behöver också ha verktyg för att övervaka mikroskopanvändandet på olika sätt”, säger Andrew Burrows, universitetsdirektör vid DTU Cen. ”På begäran kan vi se användarstatistik på organisations- och användarnivå, vilket kan vara mycket värdefullt när forskningsgrupper ska budgetera mikroskoptid. De genererade rapporterna är också användbara när det gäller att se över användningsmönster för mikroskopen. Denna information låter oss, om nödvändigt, ändra riktlinjer för bokning för att försäkra oss om en mer effektiv användning av våra mikroskop.”

EZbooking är ett kraftfullt bokningsverktyg och användare kan ges tillgång till ett oändligt antal bokningsbara objekt. Dess rapportfunktion låter dig också skapa användbara rapporter med, till exempel, fakturaunderlag.

”Faktureringsverktygen är en styrka hos EZbooking, eftersom systemet genererar mycket detaljerade kostnadsberäkningar, menar Andrew Burrows. ”Vi använder oss av många av de möjligheter som finns att skräddarsy kostnadsinställningar och rapportering eftersom vi ofta stöter på grupper eller organisationer som inte riktigt passar in i den vanliga faktureringsmodellen. EZbooking är mycket bra när det gäller att hantera denna typ av undantag.”

DTU-Cen använder EZbooking med tilläggsmodulerna EZ-Equip och EZ-TimeLog. Läs mer om programmet och dess tilläggsmoduler här.