Artologik EZbooking: Bestäm vem som får boka vad

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_EZ.png [27kB png]

Vill du inte att alla användare ska ha rätt att boka samtliga objekt? Du vet väl att du med EZbooking enkelt kan styra vem som får boka vad?

Som administratör finns det olika sätt att reglera behörigheterna till era olika bokningsbara objekt. Du kan antingen göra det direkt på respektive användare, eller genom att koppla objekt till organisationer.

På användarnivå används den niogradiga skalan som varje användare rankas i. 1 är lägsta behörigheten, och 9 ger användaren rätten att se och boka samtliga objekt. Även objekten rankas på motsvarande sätt, vilket innebär att en likvärdig eller högre siffra krävs för att en användare ska kunna boka ett objekt. Det är också möjligt att ange huruvida objekt som inte kan bokas ändå ska vara synliga för användaren.

Om man gör kopplingen på organisationsnivå knyts objekt till organisationerna. Det innebär att de användare som är knutna till den specifika organisationen kan boka objekten som är kopplade till den.

Det är även möjligt att använda en kombination av de båda, vilket innebär att användare i en organisation också tilldelas behörigheter genom den niogradiga skalan.

Du har dessutom möjlighet att ange när en användare kan boka ett objekt. Läs mer om det nästa vecka.

Ytterligare information om EZbooking hittar du här