Artologik EZbooking: Bestäm när objekten kan bokas

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_EZ.png [27kB png]

Vill du inte att alla objekt ska vara disponibla hela tiden, eller vill du göra så att vissa användare ges specifika bokningsbara tider? Med EZbooking är det lätt att bestämma när objekten ska vara tillgängliga för bokning och detta gör du genom att ange öppettider.

Bokningsprogrammet låter dig ange flera olika nivåer för öppettider: per objekt, per användare, per objekt och användare eller per användare och objekt. Flexibiliteten innebär att möjligheterna är näst intill obegränsade då det gäller att bestämma när objekten ska vara tillgängliga.
 
Om du anger en öppettid per objekt och användare, innebär det exempelvis att skolans mörkrum – som vanligtvis endast är tillgängligt under eftermiddagarna – kan göras bokningsbart under förmiddagarna för de elever som läser fotografikursen. Det finns alltså en generell öppettid för objektet under eftermiddagarna, men beroende på vem som gör bokningen kan dessa förutsättningar ändras. Öppettiderna kan specificeras per veckodag.

 
Mer information om bokningsverktyget EZbooking