Survey&Report: Designa enkäten efter företagets grafiska profil

design_survey_se

Vill du att din enkät ska följa er grafiska profil med färger och typsnitt, eller vill du att ditt företags logga ska finnas med i sidhuvud eller sidfot? Survey&Report låter dig bestämma utseendet på enkäten, och det är dessutom riktigt enkelt att göra.

I Survey&Report kan du skapa ett eller flera teman, dvs. mallar som styr enkätens utseende. På så sätt hålls er grafiska profil ihop och användarna behöver inte lägga ner tid och energi på att fundera över hur enkäterna ska se ut. Förutom färger och typsnitt kan du i ett tema bland annat bestämma marginaler och bakgrundsfärg.

Det går också att skapa mallar för sidfot och sidhuvud. Kanske vill du att användarna ska ha några olika sidhuvuden, t.ex. med olika varianter av er logotyp, att välja på.

Läs mer om Survey&Report