HelpDesk: Förenkla arbetet med automatisk ärenderegistrering från inkommande e-post

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Genom att definiera e-postregler som automatiskt skapar ärenden från inkommande e-post kan ni förenkla arbetet och få mer tid över till det som verkligen är viktigt – kunden!

E-postregeln definierar vilket objekt ärendet ska registreras för baserat på nyckelord. Det innebär att varje gång ett ord i ett e-postmeddelande innehåller ett speciellt ord, skapas ett ärende för det objekt som fördefinierats för det specifika ordet. Ärendet registreras för den användare som är kopplad till e-postadressen som står som avsändare för det inkommande meddelandet. Du kan skapa ett obegränsat antal e-postregler.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med Artologik HelpDesk