HelpDesk: Med ordentlig uppföljning kan supporten bli ännu bättre

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

I vårt supportverktyg finns flera olika rapporttyper för att ni enkelt ska kunna ta ut statistik för uppföljning och utvärdering av ärendehanteringen. Med hjälp av rapporterna kan support förebyggas, utbildningsinsatser sättas in där de behövs och bemanningen planeras så att den fungerar mest resurseffektivt.

Rapporten Hanteringstid låter er se statistik över ärendens hanteringstid – hur lång tid varje ärende har tagit att lösa – samt hur stor andel av ärendena som har lösts inom en viss tid. När du skapar rapporten bestämmer du om huruvida tiden ska räknas från registrering till avslut eller från registrering till det tas omhand av supportpersonalen. Du kan generera rapporten med eller utan hänsyn till supportens öppettider eller med egendefinierade tidsintervaller.

Med Volymrapport kan du visa antal ärenden för exempelvis valt objekt eller en specifik operatör eller organisation. Rapporten visar antal ärenden per vald gruppering, samt procenten av totalen för respektive.

Ärendelista är en rapport som bland annat låter dig ser vilka ärenden som en viss ärendeoperatör har bearbetat och avslutat den senaste månaden, eller vilka supportfrågor ett visst objekt ger upphov till.

Utöver dessa finns även rapporterna Ärendevolym och Ärendehistorik, samt för de som har tilläggsmodulen HD-Advanced också rapporten SLA-rapport. Vid skapandet av samtliga rapporter kan du ange behörighet – alltså vilka som ska ha rätt att ta del av den.

Här kan du läsa mer om rapporter i HelpDesk