HD-Advanced: Skapa support- och objektgrupper för ett ännu effektivare supportarbete

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Oavsett vilken typ av support ni arbetar med, och oavsett storleken på er organisation, kan Artologik HelpDesk hjälpa er i supportarbetet. För er med många supportobjekt och en mer komplex supportstruktur, erbjuder tilläggsmodulen HD-Advanced möjligheten att skapa hierarkiska objekt- och supportstrukturer.

Genom att dela in supportorganisationen i olika nivåer kan supportgrupper skapas för ett mer strukturerat sätt att arbeta med supportärenden. Kanske vill ni dela in supportarbetarna i grupper baserat på olika kompetenser? Det går att styra så att ärenden direkt hamnar hos en speciell grupp. Ni kan även specificera vilka supportgrupper respektive grupp ska kunna delegera ärenden till, vilket innebär att ni kan skapa en delegeringskedja. Eftersom varje grupp då är specialiserad på just sina objekt (ärendetyper), kan ni säkerställa en snabbare ärendehantering.

Supportorganisationer som arbetar med många olika typer av ärenden kan dela in objekten i objektgrupper, vilka sedan kan kopplas till supportgrupper.

Förutom att arbeta med objektgrupper kan även en objekthierarki etableras, som innebär att underobjekt skapas till objekten. Denna objekthierarki kan ha ett obegränsat antal nivåer. För att ni ska slippa ange frågor för varje objekt, är det också möjligt att knyta dessa frågor till objektgrupperna. På så sätt underlättas arbetet för administratören.
 
Här kan du läsa mer om tilläggsmodulen HD-Advanced >>