Survey&Report: Jämför enkäter med SR-Advanced Report

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

Genomför du återkommande undersökningar? I så fall vill du säkert kunna jämföra resultaten för att tydligare kunna se variationer och trender. Det kan du göra med tilläggsmodulen SR-Advanced Report, som bland annat innehåller en jämförelsefunktion.

Tilläggsmodulen gör att du kan skapa en rapport baserad på en enkät, och till den knyta andra enkäter. Du anger då ett jämförelsedataset – alltså de enkätfrågor som ska jämföras – och dessa matchas sedan automatiskt. Om frågeställning eller svarsalternativ varierar från en enkät till en annan, löser du enkelt detta med den manuella matchningen.

Denna funktion kan även användas för att slå ihop enkäter i en rapport, exempelvis om du i efterhand inser att du vill redovisa två skilda undersökningar tillsammans.

Se instruktionsvideon för mer information om hur du går tillväga. Självklart är du även välkommen att kontakta oss.
Länk till videon >>