Skapa flerspråkiga enkäter med Survey&Report

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_SR.png [29kB png]

Vårt enkätverktyg Survey&Report är tillgängligt på fem språk – förutom svenska, även engelska, tyska, franska och spanska – och dessutom kan enkäterna översättas och publiceras på 67 olika språk.

Programmets gränssnitt gör att du smidigt översätter dina enkäter och mejlutskick, och angivet språk för respektive respondent bestämmer vilket språk enkäten och eposten visas på för respondenten. Detta underlättar arbetet, eftersom endast en enkät skapas – som i sin tur finns i olika språkversioner. Det är även möjligt att med hjälp en extern översättningstjänst, som exempelvis Google Översätt, översätta enkätens frågor automatiskt.

När din enkät har besvarats kan du använda Språk som en bakgrundsvariabel, till exempel för att skapa en delrapport där du enbart visar svar givna på ett visst språk.

Här kan du läsa mer om de olika funktionerna i Survey&Report >>