Registrera supporttiden med HD-TIME

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Med tilläggsmodulen HD-TIME kan du redovisa tid, ner på minutnivå om så önskas, samtidigt som du arbetar med dina ärenden i HelpDesk. Faktureringsunderlag kan sedan tas fram för fakturering av dina supportkunder.

Standardversionen av HelpDesk gör det möjligt att ta ut information om ärendetid (tiden från registrering till dess att ärendet stängs), men för att veta hur lång tid en ärendeoperatör faktiskt har arbetat med ett ärende kan du använda dig av HD-TIME. Tilläggsmodulen är en koppling mellan Artologik HelpDesk och tidsredovisningsprogrammet Artologik TIME. Den låter dig sköta din tidsredovisning med bara några få klick och du gör det i anslutning till det ordinarie supportarbetet. Det är även möjligt att ställa in så att tiden registreras automatiskt, samt att göra tidsredovisning tvingande – ett ärende kan inte avslutas utan att ärendeoperatören registrerat tid på det.

Rapportdelen låter dig sedan skapa underlag för fakturering, som du sedan kan exportera för import till, exempelvis, ert ekonomisystem. Både fakturor och fakturaunderlag kan konverteras till PDF.

Här kan du läsa mer om Artologik TIME >>
Här kan du läsa mer om HD-TIME >>