HelpDesk: Skapa inloggningsmeddelande

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Har du något särskilt som du vill informera dina HelpDesk-användare om när de loggar in i programmet? Kanske har användarvillkoren ändrats, eller ni har en ny prislista för support? Då kan du använda funktionen Inloggningsmeddelande.

Att skapa inloggningsmeddelande i Artologik HelpDesk är enkelt, och det är också möjligt att infoga bilder och länkar i meddelandet. Eftersom du även kan bestämma vad det ska stå på knappen som användarna klickar på för att komma vidare, är det möjligt att använda funktionen till så kallade disclaimers – dvs. att användaren i och med att denne klickar på knappen bekräftar att informationen mottagits.

Ytterligare information om funktionen finns i programmets hjälptext.

Här kan du läsa mer om Artologik HelpDesk >>