HD-Advanced: Med klassificeringsfrågor får ni ännu bättre koll

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_HD.png [26kB png]

Genom att använda funktionen Klassificeringsfrågor för era ärenden kan ni lära er ännu mer om er support. Vilken typ av ärenden handhar ni? Om exempelvis användarfrågor utgör den största delen är det kanske dags för en utbildningsomgång.

Klassificering är perfekt att använda för statistikändamål, och genom att använda frågorna som urval eller gruppering i era rapporter kan ni få mycket information om er supportverksamhet.

Klassificeringsfrågorna visas endast för supportpersonalen och är inte knutna till några specifika objekt, vilket innebär att de alltid visas. Det går att göra klassificeringsfrågorna obligatoriska, och de ska då besvaras innan ärendet kan avslutas. För att minimera arbetet går det att ställa in så att det vanligaste svaret är förvalt, och ni behöver då endast ändra vid avvikelser.

Här kan du läsa mer om HD-Advanced >>