EZbooking: Informationsfält för bättre koll

200x200_artBox3D_frontRight_Art13_EZ.png [27kB png]

Då och då kan det finnas behov att inhämta extra information från användare som bokar objekt. Har personen som bokar en bil körkort? Hur många personer bokas bastun för? Har den som skapar bokningen läst bokningsreglerna? För sådana tillfällen kan funktionen Informationsfält användas.

De olika fält som skapas kan antingen vara frivilliga eller göras obligatoriska. Det är dessutom möjligt att ställa in så att informationen syns i kalendrarna, samt i rapporterna, för maximal överblick. De fälttyper som finns att välja mellan är datum, tid, ja/nej, numeriskt fält och textfält. Du anger även vilka användarroller som ska se och kunna fylla i fälten.

Informationsfälten kopplas till de objekt som informationsinhämtningen är relevant för. Fälten administreras av den objektadministratör som skapat eller står som ägare för dem, samt av systemadministratören.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar i Artologik EZbooking >>